петък, 17 август 2018 г.

Нашият дом е България

Не може България да се превърне в желана туристическа дестинация без фолклорни фестивали, занаяти, исторически възстановки, предствяне на нашия бит и традиция и разбира се невероятната ни природа.

Нашият дом е България
"Нашият дом е България“ през кривото огледало на българските медии


Няма коментари:

Публикуване на коментар